Fibromiyalji doktorları uyardı: “Tramadol diğer ilaçlardan daha fazla hayat öldürüyor”

Her gün yüzbinlerce insanın kullandığı tramadol reçeteli ağrı kesici, eroin ve kokain dahil olmak üzere diğer tüm ilaçlardan daha fazla insan öldürüyor. Analjezik, doğru alındığında zarar vermez, ancak diğer ilaçlarla veya alkolle karıştırıldığında çok tehlikeli hale gelir. Geçen yıl Kuzey İrlanda’da yalnızca Tramadol ile ilgili 33 ölüm gerçekleşti. Ölenler arasında 16 yaşında bir kız ve 70 yaşında…

Läkare av fibromyalgi varnar: “Tramadol dödar fler liv än någon annan medicin”

Det tramadol-föreskrivna smärtstillande medel som hundratusentals människor använder varje dag dödar fler människor än någon annan drog, inklusive heroin och kokain. Smärtstillande medel orsakar inte skador om det tas korrekt, men det blir mycket farligt när det blandas med andra droger eller alkohol. Förra året var det 33 dödsfall i Nordirland, endast relaterade till Tramadol. Bland de…

Fibromialgia: Doença das emoções não expressa

Nossos estados emocionais podem promover todos os tipos de doenças: hipertensão, disfunção cardíaca ou distúrbios nervosos de diferentes tipos. As várias condições podem ajudar não apenas a transformar nossa saúde física, mas também a facilitar a cura em um nível mais profundo. O segredo está na descoberta e compreensão de mensagens contendo distúrbios físicos para melhor conhecer…

Fibromialgia: enfermedad de las emociones no expresada

Nuestros estados emocionales pueden promover todo tipo de enfermedades: hipertensión, disfunción cardíaca o trastornos nerviosos de diferentes tipos. Las diversas condiciones pueden ayudar no solo a transformar nuestra salud física, sino también a facilitar la curación en un nivel más profundo. El secreto radica en el descubrimiento y la comprensión de los mensajes que contienen trastornos físicos…

Fibromyalgi: Emotionssjukdom uttrycks inte

Våra känslomässiga tillstånd kan främja alla typer av sjukdomar: hypertoni, hjärtsvikt eller nervstörningar av olika slag. De olika förhållandena kan hjälpa inte bara att förändra vår fysiska hälsa, utan också för att underlätta läkning på en djupare nivå. Hemligheten ligger i upptäckten och förståelsen av meddelanden som innehåller fysiska störningar för att bättre veta och leva bättre….

O estresse é o maior problema em pessoas com fibromialgia!

Todo mundo está sob estresse em suas vidas. O estresse é algo que todo mundo conhece e é considerado parte da vida. Você não pode ter dinheiro suficiente, problemas com casamento ou filhos, etc. Pode ser qualquer coisa. Pessoas com fibromialgia têm um alto nível de estresse. Todo mundo sabe sobre o estresse, que é um assassino silencioso. Os…

¡El estrés es el mayor problema en las personas con fibromialgia!

Todos están bajo estrés en sus vidas. El estrés es algo que todos conocen y se considera parte de la vida. No puede tener suficiente dinero, problemas con el matrimonio o los hijos, etc. Podría ser cualquier cosa. Las personas con fibromialgia tienen un alto nivel de estrés. Todo el mundo sabe sobre el estrés, que es un…

Stres fibromiyalji hastalarında en büyük problemdir!

Herkes yaşamlarında stres altında. Stres herkesin bildiği ve yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği bir şeydir. Yeterince paraya sahip olamazsın, evlilik veya çocuklarla ilgili sorunlar, vb. Fibromiyalji hastalarında yüksek düzeyde stres vardır. Herkes stres hakkında bilir, ki bu sessiz bir katildir. Stresin semptomları ve yan etkileri kalp krizine, kalp problemlerine, kaygıya, depresyona ve diğer problemlere neden olabilir. Stres fibromiyaljiden etkilenen…

Lo stress è il problema più grande nelle persone con fibromialgia!

Ognuno è stressato nella propria vita. Lo stress è qualcosa che tutti conoscono ed è considerato parte della vita. Non puoi avere abbastanza soldi, problemi con il matrimonio o i figli, ecc. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Le persone con fibromialgia hanno un alto livello di stress. Tutti conoscono lo stress, che è un killer silenzioso. I sintomi e gli…