Det finns tre huvudtyper av smärta vid fibromyalgi: hyperalgesi, allodynia och parestesi.

Kronisk smärta        är bara ett av de många symtomen som       fibromyalgi        nästan alltid   visar   , men för mig är det det vanligaste. Smärta påverkar alla aspekter av mitt liv. Dyrt betalning för alla fysiska aktiviteter som jag gör; Till och med den minsta uppgiften kan leda till en stor ökning av mina symtom. Smärtan vid fibromyalgi är unik på grund av svårighetsgraden, komplexiteten och flera system involverade. Det finns tre huvudtyper av smärta vid fibromyalgi:        hyperalgesi, allodynia och parestesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!