Fibromyalgi kopplat till tarmbakterier för första gången

Originalhistoria från McGill University Health Center  Läs tid:  4 minForskare har funnit en korrelation mellan en sjukdom som involverar kronisk smärta och förändringar i tarmmikrobiomet. Fibromyalgi drabbar 2-4 procent av befolkningen och har inget känt botemedel. Symtomen inkluderar trötthet, nedsatt sömn och kognitiva svårigheter, men sjukdomen kännetecknas tydligast av utbredd kronisk smärta. I ett papper som publicerades idag…

Fibromyalgi knyttet til tarmbakterier for første gang

Original historie fra McGill University Health Center  Læsningstid:  4 minForskere har fundet en sammenhæng mellem en sygdom, der involverer kronisk smerte og ændringer i tarmmikrobiomet. Fibromyalgi påvirker 2-4 procent af befolkningen og har ingen kendt kur. Symptomerne inkluderer træthed, nedsat søvn og kognitive vanskeligheder, men sygdommen er mest tydeligt kendetegnet ved udbredt kronisk smerte. I et papir, der…

Fibromyalgi Koblet til tarmbakterier for første gang

riginal historie fra McGill University Health Center  Lesetid:  4 minForskere har funnet en sammenheng mellom en sykdom som involverer kroniske smerter og endringer i tarmen mikrobiomet. Fibromyalgi påvirker 2-4 prosent av befolkningen og har ingen kjent kur. Symptomer inkluderer tretthet, nedsatt søvn og kognitive vansker, men sykdommen er tydeligst preget av utbredte kroniske smerter. I en artikkel publisert…

Fibromyalgia Linked to Gut Bacteria for First Time

Original story from McGill University Health Center  Read Time: 4 minScientists have found a correlation between a disease involving chronic pain and alterations in the gut microbiome.Fibromyalgia affects 2-4 percent of the population and has no known cure. Symptoms include fatigue, impaired sleep and cognitive difficulties, but the disease is most clearly characterized by widespread chronic…

A fibromialgia é finalmente reconhecida como uma verdadeira doença oficial

Fibromialgia finalmente tem seu próprio código de diagnóstico oficial em ICD-10-CM formalmente adoptada em USICD-10-CM, o que significa Classificação Internacional de Doenças, 10   ª  Revisão, Modificação Clínica, é uma lista de códigos de diagnóstico fornecidos pelos Centros de Medicare e Medicaid Services e o Centro Nacional de Estatísticas da Saúde a serem usados ​​para relatórios médicos nos…

La fibromialgia finalmente se reconoce como una enfermedad oficial real

La fibromialgia finalmente tiene su propio código de diagnóstico oficial en ICD-10-CM adoptado formalmente en USICD-10-CM, lo que significa Clasificación Internacional de Enfermedades,   10ª  Revisión, Modificación Clínica, es una lista de códigos de diagnóstico proporcionados por los Centros de Medicare y Los Servicios de Medicaid y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud se utilizarán para informes…

Fibromyalgie wordt eindelijk erkend als een echte officiële ziekte

Fibromyalgie heeft eindelijk zijn eigen officiële diagnostische code in ICD-10-CM, formeel overgenomen in USICD-10-CM, wat betekent dat International Classification of Diseases,   10th  Revision, Clinical Modification, een lijst is met diagnostische codes die worden verstrekt door de Centers for Medicare en Medicaid Services en het National Center for Health Statistics worden gebruikt voor medische rapporten in de Verenigde…

La fibromyalgie est enfin reconnue comme une véritable maladie officielle

La fibromyalgie a enfin son propre code de diagnostic officiel dans la CIM-10-CM officiellement adopté dans l’USICD-10-CM, ce qui signifie Classification internationale des maladies, 10   e  révision, Modification clinique, est une liste de codes de diagnostic fournie par les Centers for Medicare et Medicaid Services et le National Center for Health Statistics à utiliser pour les rapports…

Fibromyalgie wird schließlich als eine echte offizielle Krankheit anerkannt

Fibromyalgie hat schließlich seinen eigenen offiziellen Diagnosecode in ICD-10-CM formell angenommen in USICD-10-CM, die Internationale Klassifikation der Krankheiten bedeutet, 10   th  Revision, Clinical Modification, ist eine Liste der Codes Diagnose von dem Center for Medicare zur Verfügung gestellt und Medicaid Services und das National Center for Health Statistics für medizinische Gutachten in den USA. ICD-10-CM basiert auf ICD-10, der…

Fibromyalgi erkänns äntligen som en riktig officiell sjukdom

Fibromyalgi har äntligen en egen officiell diagnostisk kod i ICD-10-CM som formellt antagits i USICD-10-CM, vilket innebär International Classification of Diseases, 10:   e revision, Clinical Modification, är en lista med koder diagnostisk tillhandahållna av Centers for Medicare och Medicaid Services och National Center for Health Statistics som ska användas för medicinska rapporter i USA. ICD-10-CM är baserat på…