ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙ Η ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΦΙΒΡΟΜΥΑΛΓΙΑΣ;

Συχνά αναρωτιόμαστε  : ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΘΕΙ Η ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΦΙΜΒΟΜΥΑΛΓΙΑΣ; Η ινομυαλγία είναι γνωστή ως  «αόρατη ασθένεια» , συμπτώματα όπως πόνος στους μυς, παραισθησία, κράμπες, πονοκέφαλος, ζάλη, απώλεια μνήμης, διανοητική μπλοκ, το άγχος και άλλοι δεν βλέπουν ή να παρατηρήσετε τους κανείς εκτός από τον άρρωστο, είναι αυτό ότι οι ασθενείς με  ινομυαλγία  θεωρούνται hypochondriacs (ποιος νοιάζεται για την…

HVORFOR FORSTÅER NEGEN FIBROMYALGIEN SICK?

Vi spørger os ofte  : Hvorfor oplever ingen ingen fibromyalgi syge? Fibromyalgi er kendt som en  “usynlig sygdom” , symptomer såsom muskelsmerter, paræstesi, kramper, hovedpine, svimmelhed, hukommelsestab, mentale blokeringer, angst og andre kan ikke se eller mærke dem ingen ud over de syge, er det dette, at patienter med  fibromyalgi  betragtes som hypokondere (der bekymrer sig om deres helbred fantatiske sygelig…

HVORFOR STILER NEGE FIBROMYALGIA SICK?

Vi spør oss ofte  : HVORFOR STILER NEGE FIBROMYALGIA SICK? Fibromyalgi er kjent som en  “usynlig sykdom” , symptomer som muskelsmerter, parestesi, kramper, hodepine, svimmelhet, hukommelsestap, mentale blokkeringer, angst og andre ikke ser eller legger merke til dem ingen foruten de syke, er det dette at pasienter med  fibromyalgi  anses som hypokondere (som bryr seg om deres helse besatt sykelig og…

¿PORQUE NADIE COMPRENDE A LOS ENFERMOS DE FIBROMIALGIA?

A menudo nos preguntamos ¿PORQUE NADIE COMPRENDE A LOS ENFERMOS DE FIBROMIALGIA? La fibromialgia es conocida como una “enfermedad invisible”, los síntomas como el dolor muscular, las parestesias, calambres, cefáleas, mareos, pérdidas de memoria, bloqueos mentales, ansiedad y otros no se ven ni los nota nadie además del enfermo, es por esto que los enfermos de fibromialgia son considerados…

Helpt lichaamsbeweging bij fibromyalgie?

Helpt lichaamsbeweging bij fibromyalgie? Fibromyalgie in de afgelopen jaren is het belang van het onderzoek gewekt als meer en meer gevallen beginnen te wijten aan dit syndroom, zaken die in het verleden werden  vaak verward  en geïdentificeerd als een gemeenschappelijke “rugpijn”, artritis of andere aandoeningen die misvorming van de structuren veroorzaken gewricht. Fibromyalgie in synthese Dit syndroom…

L’activité physique aide-t-elle à la fibromyalgie?

L’activité physique aide-t-elle à la fibromyalgie? La fibromyalgie des dernières années a suscité l’intérêt de la recherche car de plus en plus de cas commencent à être associés à ce syndrome, des cas  souvent confondus et identifiés comme des «douleurs dorsales», des arthrites ou d’autres maladies qui provoquent des déformations des structures joint. Fibromyalgie en synthèse Ce…

A atividade física ajuda na fibromialgia?

A atividade física ajuda na fibromialgia? A fibromialgia nos últimos anos tem despertado o interesse da pesquisa, pois cada vez mais casos estão começando a estar relacionados a essa síndrome, casos que muitas vezes foram  confundidos  e identificados como “dores nas costas”, artrite ou outras doenças que causam deformidades de estruturas articulação. Fibromialgia em síntese Esta síndrome é definida…

¿La actividad física ayuda en la fibromialgia?

¿La actividad física ayuda en la fibromialgia? Fibromialgia en los últimos años ha despertado el interés de la investigación a medida que más y más casos comienzan a ser debido a este síndrome, casos que en el pasado se  confunden a menudo  y se identificaron como “dolor de espalda” común, artritis u otras condiciones que causan deformidad…

Does physical activity help in fibromyalgia?

Does physical activity help in fibromyalgia? Fibromyalgia in recent years has aroused the interest of research because more and more cases are beginning to be related to this syndrome, cases that were  often confused  and identified as common “back pain”, arthritis or other diseases that cause deformities of structures joint. Fibromyalgia in synthesis This syndrome is defined…

L’attività fisica aiuta in caso di fibromialgia?

L’attività fisica aiuta in caso di fibromialgia? La fibromialgia negli ultimi anni ha suscitato l’interesse della ricerca poiché sempre più casi iniziano ad essere riconducibili a questa sindrome, casi che in passato venivano spesso confusi e identificati come comuni “mal di schiena”, artrite o altre patologie che causano deformità delle strutture articolari. La fibromialgia in sintesi Suddetta…