Orofaciale pijn Heeft u een verband met fibromyalgie?

Heeft u fibromyalgie en doet uw kaak beweging? Heeft u ook last van hoofdpijn en nekpijn? Blijf lezen

OROFaciaal WAT IS OROFACIËNT PIJN?

Het orofaciale gebied omvat de mond en het gezicht (dat de neus, oren, nek en hoofd omvat). De pijn in dit deel van het lichaam kan worden veroorzaakt door verschillende pathologieën, maar vaker door veranderingen in de dentale occlusie.

Andere oorzaken zijn craniofaciaal trauma, psychologische veranderingen en ziekten zoals fibromyalgie.

WAT IS UW RELATIE MET FIBROMYALGIA?

Loading...

Eén studie toonde aan dat orofaciale pijn vaker voorkomt bij mensen met fibromyalgie dan bij mensen zonder deze aandoening.

OrofacialSe evalueerde 25 patiënten gediagnosticeerd met fibromyalgie en 25 “gezonde” deelnemers met fibromyalgie hadden meer klachten van pijn in het hoofd, nek, kauwen en bewegen van de kaak.

In de studie werd geconcludeerd dat orofaciale pijn, waaronder kaakgewrichtsaandoeningen, een ander symptoom kan zijn van fibromyalgie of een aandoening die verband houdt met deze aandoening.

Naar schatting kan tot 90% van de patiënten met fibromyalgie een onaangenaam gezicht en kaak ontwikkelen met betrekking tot de spieren en ligamenten die overeenkomen met het temporomandibulair gewricht.

Slaapproblemen, zoals bruxisme (klemmen of vermalen), en slaapstoornissen, zijn symptomen die gepaard gaan met orofaciale pijn en fibromyalgie.

HOE DENK JE EEN PERSOON MET FIBROMYALGIE EN OROFACIËNTENPIJN?

Iemand met fibromyalgie en orofaciale pijn kan symptomen hebben zoals pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, moeilijkheden bij het openen van de mond, gevoelloosheid, gevoeligheid of verbranding in het gezicht.

Mensen met fibromyalgie kunnen pijn ervaren in de spieren van de nek, schouders, rug, gezicht en hoofd.

Duizeligheid en slaapstoornissen kunnen een symptoom zijn van beide aandoeningen.

HOE IS VOORKOMEN?

Mensen met fibromyalgie kunnen orale pijn voorkomen door kaakoefeningen te doen zoals voorwaartse bewegingen, beide kanten en het openen en sluiten van de mond.

Het is ook van vitaal belang om orale infecties te behandelen, te beheersen en te genezen, en om stress, angst en depressie te beheersen.

Mondhygiëne mag nooit onopgemerkt blijven, vooral niet bij patiënten met fibromyalgie, tanden poetsen na elke maaltijd, flossen, regelmatig de tandarts raadplegen en, belangrijker nog, het beheersen van de ziekte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *