WAAROM bied niemand die fibromyalgie ILL aan nie?

Ons wonder dikwels   : WAAROM verstaan ​​niemand die fibromyalgie nie? Fibromialgie is bekend as ‘n   “onsigbare siekte”  , simptome soos spierpyn, paresthesie, krampe, hoofpyn, duiseligheid, geheueverlies, geestelike blokkasies, angs en ander nie sien of merk hulle niemand meer as die siekes, is het dit dat pasiënte met   fibromialgie   beskou word as hypochonders (wat gee om hul gesondheid obsessief sieklik en…

Kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden bij fibromyalgie

Kortademigheid (dyspnoe) en ademhalingsproblemen zijn een veel voorkomend symptoom bij mensen met fibromyalgie, er is zelfs gemeld dat meer dan de helft van de patiënten met fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom een ​​patroon van aandoeningen van de ademhaling. Ademhalingsstoornissen veroorzaken meestal een breed scala aan alarmerende symptomen, waaronder geestelijke verwarring, duizeligheid, prikkelbaarheid, pijn op de borst,…

Essoufflement et difficultés respiratoires dans la fibromyalgie

Essoufflement (dyspnée) et des problèmes respiratoires sont un symptôme fréquent chez les personnes atteintes de fibromyalgie, en fait, il rapporte que plus de la moitié des patients atteints de fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique développer un modèle de troubles respiration Les troubles respiratoires provoquent généralement un large éventail de symptômes alarmants, y compris…

Falta de ar e dificuldades respiratórias na fibromialgia

Falta de ar (dispnéia) e problemas respiratórios são um sintoma comum em pessoas com fibromialgia, de fato, tem sido relatado que mais da metade dos pacientes com fibromialgia e síndrome da fadiga crônica desenvolvem um padrão de distúrbios da respiração Os distúrbios respiratórios geralmente causam uma ampla gama de sintomas alarmantes, incluindo confusão mental, tontura,…

Shortness of breath and breathing difficulties in Fibromyalgia

Shortness of breath (dyspnea) and breathing problems are a common symptom in people with fibromyalgia, in fact, it has been reported that more than half of patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome develop a pattern of disorders of the breathing. Respiratory disorders usually cause a wide range of alarming symptoms, including mental confusion, dizziness,…

Dolor Orofacial ¿Tiene alguna relación con la Fibromialgia?

¿Tienes Fibromialgia y te duele la mandíbula al movimiento? ¿Sufres, además, dolores de cabeza y cuello? Sigue leyendo. orofacial ¿QUÉ ES EL DOLOR OROFACIAL? La zona orofacial comprende a la boca y cara (que a la vez incluye nariz, orejas, cuello y cabeza). El dolor en esta parte del cuerpo puede ser causado por diversas…

La falta de aliento y dificultades respiratorias en Fibromialgia

La falta de aliento (disnea) y los problemas para respirar son un síntoma común en las personas con fibromialgia, de hecho, se ha reportado que más de la mitad de los pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica desarrollan un patrón de trastornos de la respiración. Los trastornos respiratorios suelen causar una amplia gama…

Do You Really Have Fibromyalgia?

Do You Really Have Fibromyalgia? Are you one of millions of individuals silently suffering from widespread pain and fatigue? Have you been diagnosed with fibromyalgia, but recovery seems to elude you? Mass confusion exists over fibromyalgia and the associated syndromes incorrectly diagnosed as fibromyalgia. The common thread of widespread pain and fatigue blurs the lines…

6 stadia van fibromyalgie, ik ben in de derde. Stap 6 is schokkend

Niveau 1  Je hebt als altijd pijn en vermoeidheid ervaren, hij weet niet wat er aan de hand is, maar het doet pijn en is moe. Het kan een baan houden, je kunt het de hele dag doen, maar je weet dat er iets mis is … het is iets dat het onderzoek begint. Stap 2 …

6 stadier af fibromyalgi, jeg er i den tredje. Trin 6 er chokerende

Niveau 1  Du har oplevet smerte og træthed som altid, han ved ikke, hvad der foregår, men det gør ondt og er træt. Det kan holde et job, du kan gøre det igennem dagen, men du ved at noget er forkert … det er noget, der starter undersøgelsen. Trin 2  De har en masse smerter, nogle…